De Stichting Van Hier Naar Daar is erkend als ANBI instelling

RSIN = 8549.51.982

Adres:

Hatertseweg 400

6533 GV Nijmegen

info@stichtingvanhiernaardaar.nl 


Doelstellingen en hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: zie https://stichtingvanhiernaardaar.nl/stichting-visie


Bestuurssamenstelling:

Peter van lent - Voorzitter

Tosca van Lamoen - Secretaris

Pieter de Wit - Penningmeester

Güven Erkaslan - Bestuurslid

Bert Blonk - Bestuurslid


Beloningsbeleid:

Het bestuur van de Stichting Van Hier Naar Daar bestaat uit pro deo werkende vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. De bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Als het financieel verantwoord is, kan er sprake zijn van een vrijwilligersvergoeding.

Personeelsleden vallen onder de CAO Retail Non-Food.


De actuele jaarverslagen (inclusief balans en staat van baten en lasten): zie https://stichtingvanhiernaardaar.nl/jaarverslagen